01 ล้างสี
02 ดูดฝุ่น
03 ล้างสี+ดูดฝุ่น
04 เคลือบDeep Wax ภายนอก
05 spa wax ฟื้นฟูภายใน
06 ลบรอยลายน้ำ(water mark)
07 เคลือบ กระจก ทั้ง คัน
08 ขัดเคลือบไฟหน้า
09 ขัดดินน้ามัน+เคลือบDeep wax
10 ขัดชักเงา (Sonax)
11 ล้างแอร์ฆ่าเชื้อโรค (Sonax)
12 ล้างยางมะตอย
13 กาจัดแมลงสาปในรถ